Lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, która dokonała oceny zgłoszeń i utworzyła listę rankingową kandydatów na uczestników projektu.