Biuro projektu:

Koordynator projektu:
Małgorzata Mrozik
tel.: 519 494 259
m.mrozik@biuroprojektu.eu

Asystent koordynatora projektu:
Andrzej Wacławek
tel.: 510 395 214
a.waclawek@biuroprojektu.eu

Adres do korespondencji:

ul. Sowińskiego 16A 20-040 Lublin