Zapraszamy do udziału w projekcie Zawodowo aktywni osoby bezrobotne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Zawodowo aktywni osoby bezrobotne:

  • zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
  • zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy (dotyczy tylko osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności),
  • niezarejestrowane w Urzędzie pracy,

które ukończyły 30 rok życia i kwalifikują się do minimum jednej z grup: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i/lub ukończyły 50 lat. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszystkie informacje niezbędne do zgłoszenia się do projektu.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 519 494 259.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Projektu