Lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, która dokonała oceny zgłoszeń i utworzyła listę rankingową kandydatów na uczestników projektu.