Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia zawodowego Księgowy/księgowa z modułem kursu z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 1 grupy (10 osób)

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia szkolenia zawodowego Księgowy/księgowa z modułem kursu z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 1 grupy (10 osób) osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w powiatach: bialski, Biała Podlaska, parczewski, radzyński, włodawski
(kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe, 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego)
w terminie: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.06.2018 r.
W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 09.05.2018 godzina 12:00.
Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubelskie, powiaty: Włodawa

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty (w wersji edytowalnej) do pobrania w załącznikach.

Link do ogłoszenia na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107892

Dokumenty: