Zapraszamy do udziału w projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które ukończyły 30 rok życia i kwalifikują się do minimum jednej z grup: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i/lub ukończyły 50 lat.
Na naszej stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne Continue reading

Więcej...