Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 10 osób bezrobotnych

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia Indywidualnego pośrednictwa pracy Continue reading

Więcej...

Zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie egzaminu nadającego kwalifikacje dla 22 osób

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do organizacji i przeprowadzenia egzaminu Continue reading

Więcej...

Zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie egzaminu nadającego kwalifikacje dla 10 osób

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do organizacji i przeprowadzenia egzaminu Continue reading

Więcej...

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia zawodowego Opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej z modułem kursu języka niemieckiego dla 1 grupy (10 osób)

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia szkolenia zawodowego Opiekun Continue reading

Więcej...

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia zawodowego Opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej z modułem kursu języka niemieckiego dla 1 grupy (12 osób)

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia szkolenia zawodowego Opiekun Continue reading

Więcej...

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze standardem DIGCOMP dla 1 grupy (10 osób)

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia szkolenia zawodowego z Continue reading

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w prowadzonym przez Firmę Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara postępowaniu według zasady konkurencyjności z dnia 08.01.2018 r. dotyczącym przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy dla 20 osób w ramach projektu „Zawodowo aktywni” nr: RPLU.09.01.00-06-00-59/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Continue reading

Więcej...