Zapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni” osoby odchodzące z rolnictwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni” osoby odchodzące z rolnictwa:

  • zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z I lub II profilem pomocy,
  • posiadające do 2 hektarów przeliczeniowych
  • posiadających zaświadczenie z KRUS
    które ukończyły 30 rok życia i kwalifikują się do minimum jednej z grup: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i/lub ukończyły 50 lat. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszystkie informacje niezbędne do zgłoszenia się do projektu.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 510 395 214.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Projektu