Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 12 osób bezrobotnych

W związku z realizacją projektu „Zawodowo aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Rynek pracy, 9.1 Aktywizacja zawodowa poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 12 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w powiatach: bialski, Biała Podlaska, parczewski, radzyński, włodawski
(kod CPV: 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy)
w terminie: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.09.2018 r.
W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 30.05.2018 godzina 12:00.
Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubelskie, powiaty: Włodawa

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty (w wersji edytowalnej) do pobrania w załącznikach.

Link do ogłoszenia na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113334

Dokumenty: